لــبــخــنــد بــانــو

نوشته های گاه و بی گاهم

خیار سبز

جمعه 8 دی‌ماه سال 1391 18:36 نویسنده: لبخند:-) چاپ

من وقتی خیار سبز میارم که بخورم اول پوستش و می گیرم و بعد که خیار سبز ها رو خوردم شروع می کنم به خوردن پوستاش!

شما این مدلی نیستید؟

***خط آخر***

تنها سرمایه گران‌بهای ما وقت است و اگر رفت دیگر برنمی‌گردد. ساموئل اسمایلز