لــبــخــنــد بــانــو

نوشته های گاه و بی گاهم

چه قدر زود دیر می شود!

شنبه 27 آبان‌ماه سال 1391 18:40 نویسنده: لبخند:-) چاپ
یعنی که چی این عمر ما اینهمه داره تند تند می گذره؟ از مامان که می پرسم می گه قبلا اینجوری نبود! و حالا واقعا برام جای سواله که چرا اینهمه داره زندگی زود به زود می گذره! خودم یادمه تا دبیرستان که بودم اینقدر حس نمی کردم زود و تند، دیر و دور می شه!! چی می شد که یه هفته بگذره و تموم بشه! ولی حالا چشم بستی و باز کردی هفته که سهله ماه و سال هم اومده و رفته و تو از خیلی چیزا جا موندی!
جل الخالق! این ساعت که همون ساعته! خوشی زیادی هم نزده زیر دلمون که برامون زود بگذره پس علتش چیه؟ یکی به من جواب می ده آیا؟!

***خط آخر***
آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است. امام رضا علیه السلام